Gottův strach: Darovaný majetek si může vzít kdykoli zpět! Myslí na to zákon, říká právník!

 Celebrity 
04. března 2016 04:54 / redakce
  0
📷
4 fotografie v galerii
Nevěří snad Karel Gott až tolik své ženě, že se v rámci převodu majetku pojistil?  Profimedia
Pokud si Karel Gott nechal při převodu majetku v řádu desítek milionů korun, který věnoval manželce Ivaně, zapsat do smlouvy nějakou klauzuli o zpětvzetí, bylo to vlastně zbytečné. Zákon na to totiž myslí, což VIPstory.cz potvrdil i renomovaný pražský právník. Proč ale Mistr vůbec řešil, že by si dům a další cennosti mohl nárokovat zpátky? Nevěří snad své milované drahé?

Gott převedl na manželku Ivanu veškerý nemovitý a movitý majetek na konci roku, když jeho zdravotní stav poté, co se začal léčit s rakovinou mízních uzlin, nebyl vůbec dobrý. Asi chtěl, aby v případě jeho odchodu bylo vše majetkově vypořádáno. Do smlouvy o převodu měl tedy nechat zanést zvláštní ustanovení. Kdyby se k němu manželka třeba špatně chovala, chtěla se s ním rozvést a podobně.

Je podle deníku Blesk uvedeno ve smyslu: „Smluvní strany jsou si vědomy, že upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani nutnou výživu, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět, nebo zaplatil jeho obvyklou cenu.“

Podobné dodatky přitom podle oslovených expertů nejsou příliš běžné, ovšem je to vlastně zbytečné.

„Očanský zákoník na to ve skutečnosti pamatuje! Upravuje možnost, aby se dárce stal opět vlastníkem darované věci. Na rozdíl od dřívější právní úpravy nehovoříme o vrácení daru, ale o odvolání daru, které může být dvojí,“ řekl VIPstory.cz renomovaný pražský právník Karel Horák.

Ten také upřesnil, v jakých případech by se tak mohlo stát. „Buď jde o odvolání daru pro nouzi, anebo odvolání daru pro nevděk. Odvolat dar pro nouzi lze tehdy, upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Odvolat dar pro nouzi lze tedy vždy. Naproti tomu odvolání daru pro nevděk lze, pokud obdarovaný dárci nebo osobně jemu blízké ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy, jen do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil. Ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru,“ vysvětlil obšírněji magistr Horák.

V praxi jde prý však o institut naprosto výjimečný, neboť prolamuje zásadu o neodvolatelnosti daru. Půjde-li tedy o porušení dobrých mravů značné intenzity nebo o porušování soustavné, a to ať už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci a podobně.

„Ne každé chování, které není v souladu se společensky uznávanými pravidly slušného chování ve vzájemných vztazích mezi lidmi, naplňuje tyto znaky. Předpokladem aplikace tohoto ustanovení je kvalifikované porušení morálních pravidel konkrétním chováním obdarovaného, jehož stupeň závažnosti je hodnocen podle objektivních kriterií, a nikoliv jen podle subjektivního názoru dárce,“ dodal Horák.

Ivana Gottová se nyní k manželovi musí chovat slušně, musí se o něj starat a ani na chvíli ji nesmí napadnout, že se třeba odstěhovala, rozvedla a podobně. To udělat zřejmě nehodlá. Nicméně zpěvák na toto patrně myslel, a proto si to raději pojistil přímo ve smlouvě.
Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Móda a kultura: Jak kulturní rozmanitost ovlivňuje módní trendy?

Styl

Vodu z rýže byste neměli vylévat do odpadu. Důvod vás možná překvapí

Dům a zahrada

Jak efektivně odstranit starý nátěr ze dřeva a co k tomu použít